Ług sodowy jest to jedna z najbardziej popularnych substancji chemicznych, która znajduje się w grupie silnych zasad nieorganicznych. Znany jest również jako wodorotlenek sodu. Substancja ta powstaje w przyjaznym dla środowiska procesie elektrolizy membranowej, która bazuje na stosowaniu jonowymiennych membran. Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii na świecie. Substancję charakteryzuje brak zapachu oraz barwy oraz występowanie jako ciecz, najczęściej o stężeniu ok. 50% i mniejszym.

Ług sodowy należy do substancji niebezpiecznych. Ciecz, jak i jej opary, mają silne właściwości żrące. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność podczas kontaktu. Przy zetknięciu z ciałem może spowodować poważne oparzenia, a także martwicę skórek. Natomiast jego opary mogą przyczynić się do poparzenia czy też podrażnienia gardła, śluzówki nosa oraz oczu.

Wodorotlenek sodu (zobacz stronę producenta wodorotlenku sodu) jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie. Podczas tego procesu wydziela się duża ilość ciepła. Roztwór ten cechuje niepalność i wysoka korozyjność względem metali. Znajduje on zastosowanie jako substrat w reakcjach z wodorotlenkami amfoterycznymi, kwasami, a także tlenkami niemetali, których produktem są sole.

Wyjątkowe właściwości ługu sodowego pozwalają na wykorzystanie go w wielu gałęziach przemysłu. Wśród nich wyróżniamy przemysł metalurgiczny, budowlany, petrochemiczny, papierniczy, kosmetyczny, przemysł detergentów oraz środków czystości, tekstylny. Znajduje także zastosowanie w rolnictwie, czy też w procesie oczyszczania wody. Ług sodowy stosowany jest często jako składnik różnego rodzaju formulacji i wyrobów, ale także w czystej postaci. Coraz częściej stosowany jest także przy produkcji żywności oraz leków.

Grupa PCC wyróżnia się na polskim rynku chemicznym jako producent ługu sodowego. W swojej ofercie posiada wodorotlenek sodu w formie wodnego roztworu – ługu sodowego, ale także w postaci stałej – soda kaustyczna. Ług sodowy wprost od producenta wyróżnia wysoka jakość, która potwierdzona jest odpowiednimi badaniami i certyfikatami. Dlatego też klienci chętnie zaopatrują się w produkty Grupy PCC. Firma oferuje świetny produkt, ale także gwarancję najlepszej ceny, wysoki poziom doradztwa specjalistycznego oraz bezpieczny transport do klienta. Dlatego kupując ług sodowy warto postawić na sprawdzonego producenta i profesjonalny zakres usług.

Grupa PCC w swojej ofercie posiada wodorotlenek sodu o stężeniu 50%, 45%, 40%, 35%, 30%, 25%, a także dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Proponowany ług sodowy z serii Greenline posiada certyfikat PZH (Państwowego Zakładu Higieny), a także spełnia wytyczne określone w Farmakopei Europejskiej (European Pharmacopea). Jest on wytwarzany w przyjaznej środowisku technologii, która opatrzona jest gwarancją pochodzenia energii z odnawialnych źródeł. Dzięki temu produkt idealnie sprawdzi się dla klientów, którzy realizują strategię redukcji śladu węglowego w swoim łańcuchu dostaw. Ten wyjątkowy produkt spełni oczekiwania każdego producenta.

Atest higieniczny PHZ

to Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydawane przez Państwowy Zakład Higieny, które świadczy o bezpieczeństwie wyrobu dla zdrowia ludzi i środowiska

Oznakowanie ADR

dotyczy drogowego przewozu towarów. Umieszczane jest na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne. Umowa ADR zobowiązuje do stosowania się do szeregu wymogów, które powinny być spełnione, aby transport odbywał się w bezpieczny sposób dla środowiska i ludzi

High pure

oznakowanie świadczy o bardzo wysokiej czystości produktu, wynikającej z niskiego poziomu zanieczyszczeń znajdujących się w produkcie gotowym

Dostępne opakowania

Kanister 25kg

IBC 1100kg

Cysterna 24000kg